1. Welcome to Lake Valor!
  Sign Up to begin your journey. Catch, train, and evolve wild Pokemon while you explore Lake Valor.
  Dismiss Notice

pokedex

 1. OzoneFruit
 2. Hraesvelgr
 3. Apawn
 4. Apawn
 5. Apawn
 6. Achromatic
 7. Ryan
 8. Apawn
 9. phineas81707
 10. CountessGardevoir
 11. Nator
 12. Hylian
 13. phineas81707
 14. sohrob101
 15. sohrob101
 16. Rafael
 17. Totalheartsboy
 18. Primal Moron
 19. bubbie